Koppijaot

 

Talkoolaiset  6
Valmentajat  7
    
    
K1a  Koppi 2
K1b  Koppi 2
K2  Koppi 2
K3  Koppi 3
K4  Koppi 3
Tintit  Koppi 4
Taiturit  Koppi 4
Valley Bay Synchrostyle  Koppi 5
Valley Bay Storm  Koppi 5
    
Perhoset  Boxiaula
Muokkaminit  Boxiaula
Valley Bay Synchronettes  Boxiaula
Valley Bay Synchronics  Boxiaula
Valley Bay Synchroshine  Boxiaula
Valley Bay Synchro  Boxiaula
    
Mintut ja Muodostelmamintut  Klubiaula
Tenavat  Klubiaula
Leppikset  Klubiaula
Roosat ja Pikku-Roosat  Klubiaula
Valley Bay Synchrokids  Klubiaula
Aikuinen-lapsi  Klubiaula
    
Valley Bay Synchrospirit  Yläkerran kokoushuone 2
Lumineers  Yläkerran kokoushuone 1