SporttiVerso

SPORTTIVERSO-TOIMINTA ESPOON JÄÄTAITUREISSA

 


Miksi SporttiVerso-toiminta?


Seurayhteisön ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa esiintyy väistämättä joskus ristiriitoja ja
konfliktitilanteita, mm. koettua kiusaamista, mieltä pahoittavaa käytöstä ja väärintulkintoja.
SporttiVerso-toiminta on näiden tilanteiden ratkaisemiseen sopiva vertaissovittelun malli.


Mitä vertaissovittelu on?


Vertaissovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla vertaissovittelijoiksi koulutetut, EsJt:ssä
luistelevat, lapset ja nuoret auttavat riidan osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa.
Vertaissovittelijat ovat puolueettomia, eivät jaa rangaistuksia ja heitä sitoo vaitiololupaus.
Vertaissovittelijat ohjaavat keskustelua, jossa osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä
tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia molemmille sopivia ratkaisuvaihtoehtoja, jotta
konflikti ei enää toistuisi. Mallia noudattamalla riidan osapuolet etenevät niin halutessaan
kirjalliseen sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Mikäli osapuolet eivät löydä molemmille
sopivaa ratkaisua, asian käsittely siirtyy aikuisten (SporttiVerso-ohjaajat) vastuulle.

 

Mikä SporttiVerso?


Espoon Jäätaiturit on ensimmäinen urheiluseura, joka on ottanut pilottiseurana käyttöönsä
SporttiVerso-toiminnan eli urheiluseurojen vertaissovittelumallin. Toiminnasta saatavien
kokemusten perusteella arvioidaan, voiko SporttiVerso-toiminta olla osana Suomen
Olympiakomitean Tähtiseurojen toimintaa ja mitä jatkotoimenpiteitä mallin laajempi jalkauttaminen
vaatisi.
Toimintaa kouluttaa Suomen sovittelufoorumin VERSO-ohjelma, joka on kouluttanut seuran aikuiset
(valmentajat, hallinnon, SporttiVerso-ohjaajat) sekä vertaissovittelijoina toimivat SporttiVersot
(luistelijat). Vertaissovittelutoimintaa toteutetaan jo sadoissa oppilaitoksissa ympäri Suomen.
Lisätietoa 20-vuotiaasta VERSO-ohjelmasta, vertaissovittelusta ja tuoreimmista tutkimustuloksista
löydät VERSO-ohjelman verkkosivuilta www.sovittelu.com/vertaissovittelu.


Kaudella 2021-2022 SporttiVersoja (vertaissovittelijoita) on Espoon Jäätaitureissa 13 ja he ovat
seuraavissa ryhmissä / joukkueissa: K1b, K2, Nics, Shine, Storm, Style, Synchro
Kauden 2021-2022 SporttiVerso-ohjaajat
Katariina Lisko (K1a ja K1b), Nina Grönroos (K2 ja K3), Tea Maasalo (Nettes), Jonna Räikkönen (Nics),
Minna Sorsa (Shine), Mia Oksanen (Storm), Taija Kuronen (Style), Jaana Juutilainen-Saari (Synchro)

 

 

 

Tavoitteena turvallinen treeni-ilmapiiri


Sovittelu osallistaa lapset ja nuoret käsittelemään omia riitatilanteitaan sekä ottamaan vastuuta
käytöksestään. Riitojen sovittelussa korostuu kuulluksi tuleminen, konfliktinratkaisutaidot,
sosiaalisten taitojen oppiminen ja osallisuuden merkitys. Pidemmällä aikavälillä SporttiVerso-
toiminnalla vahvistetaan turvallista treeni-ilmapiiriä ja myönteistä seurahenkeä.


Lisätiedot:
SporttiVerso-toiminnasta Espoon Jäätaitureissa vastaava hallituksen jäsen Hanni Nevas
(hanni.nevas@espoonjaataiturit.fi)
Suomen Sovittelufoorumi, Verso-ohjelma, koulutuspäällikkö Eeva Saarinen
(eeva.saarinen@sovittelu.com).
Suomen Olympiakomitea, asiantuntija, seuratoiminta, Eija Alaja (eija.alaja@olympiakomitea.fi)

Liitteet ja lomake: