Mitä on yksinluistelu?

Yksinluistelu on taitoluistelun kilpailumuoto, jossa kilpaillaan yksin. Pareittain kilpaillaan pariluistelussa ja jäätanssissa ja joukkueena muodostelmaluistelussa.

Kilpailuohjelma

Luistelijalla on oma kilpailuohjelma, joka on tehty hänen omaan ohjelmamusiikkiinsa. Musiikki on useimmiten kooste kahdesta tai useammasta kappaleesta. Musiikin tempon täytyy olla vaihteleva eli sisältää nopeampia ja hitaampia osia. Musiikin kesto on säännöissä tarkkaan määritelty, tinttien korkeintaan 2 minuutin ohjelmasta miesten 4 minuutin 30 sekunnin vapaaohjelmaan.

Kilpailuohjelman tekee valmentaja tai koreografi. Samaa  ohjelmaa käytetään yleensä kaksi vuotta. Isot luistelijat, joilla on sekä lyhytohjelma että vapaaohjelma, uusivat ohjelmansa yleensä vuorovuosin. Mineillä, Silmuilla, Debytanteilla ja Noviiseilla on vain yksi ohjelma: vapaaohjelma.

Kilpailuohjelmat koostuvat yksinluisteluelementeistä ja niitä yhdistävistä vapaaluisteluliikkeistä. Kilpailusäännöissä on tarkkaan määritelty kunkin sarjan lyhytohjelmien elementit. Vapaaohjelmasäännöt ovat väljemmät. Arvostelussa huomioidaan sekä tekniset ansiot (lyhytohjelmassa: vaaditut liikkeet) että esittäminen.

Yksinluisteluelementit

Yksinluisteluelementtejä ovat:

  • askeleet
  • liu'ut
  • piruetit
  • hypyt

Askeleista muodostetaan askelsarjoja. Myös yhdistävät askeleet ja suoraan askeleista lähtevät hypyt ovat tärkeitä.

Liu'uista muodostetaan näyttäviä liukusarjoja. Liukuja on monenlaisia, mm. erilaiset vaa'at, ikkunaliu'ut ja linjeeraukset.

Pirueteissa on arvostettua kierrosten määrät, asennon vaihdot ja pyörimisnopeus. Kilpailuohjelmiin on sisällyttävä tietty määrä tietynlaisia piruetteja kierrosvaatimuksineen. Hyppypiruetit (esim. kameli ja hyppyistuma) ovat vaikeampia kuin tavalliset piruetit.

Hypyt ovat tärkeä ja teknisesti vaikea osa yksinluistelua. Hypyt ovat:

  • salchow (salchow) S
  • tulppi (toe-loop) T
  • ritti (loop) Lo
  • flippi (flip) F
  • lutzi (lutz) Lz
  • akseli (axel) A

Hyppyjä tehdään (kierrosmäärä ilmassa) yksöis-, kaksois-, kolmois- ja neloshyppyinä. Akselissa hypätään puolitoista kierrosta, joten se on yhtä vaikea kuin helpoimmat kaksoishypyt. Vastaavasti kaksoisakseli on yhtä vaikea kuin helpoimmat kolmoishypyt.

Kilpaileminen aloitetaan yleensä yksöishypyillä, mutta pian edetään jo kaksoishyppyihinkin. SM-juniorisarjaan ei pääse ilman kaksoisakselia eikä SM-seniorisarjaan ilman kolmoishyppyä.

Kilpailuohjelmissa tehdään soolohyppyjen lisäksi kahden hypyn hyppy-yhdistelmiä ja useamman hypyn hyppysarjoja.