Tukirahasto

EsJt:n Tukirahasto

Espoon Jäätaiturit haluaa, ettei yksikään sen luistelija joutuisi jättämään taitoluistelua taloudellisten seikkojen vuoksi. Äkilliset taloudelliset muutokset, työttömyys tai muut seuran jäsenen lähipiiriä kohdanneet vaikeudet eivät saisi olla esteenä täysipainoiselle harrastustoiminnalle yhdellekään lapselle tai nuorelle.

Seuralla on tukirahasto, joka tukee luistelumaksuissa luistelijoita, joiden perhe on kohdannut taloudellisia vaikeuksia. Tuesta päättää seuran hallitus tukirahaston varojen ja kestävän toiminnan puitteissa. Tukea voi hakea syyskaudella (hakemukset 30.9. mennessä) ja kevätkaudella (hakemukset 28.2. mennessä). Tukirahastoon voi tarpeen mukaan ottaa yhteyttä myös hakuaikojen välissä. Tukirahaston asioita käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tukea haetaan täyttämällä oheinen lomake ja lähettämällä se osoitteeseen: tukirahasto@espoonjaataiturit.fi.  

https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/@Bin/2368745/HakulomakeEsJttukirahasto.pdf