Espoon Jäätaiturit on saavuttanut HUIPPU-URHEILUN TÄHTIMERKIN!

29.8.2022


Espoon Jäätaiturit on saavuttanut HUIPPU-URHEILUN TÄHTIMERKIN! EsJt:ssä on tehty työtä tinkimättömästi ja suurella sydämellä huippuluistelun eteen jo vuosikymmeniä. Työ jatkuu ja toimintoja kehitetään jatkuvasti huippu-urheilun vaatimukset huomioiden. Aiemmin seuralle on jo myönnetty lasten ja nuorten Tähtimerkki. Tähtiseura-auditointi on nyt tehty yksinluistelussa ja myös muodostelmaluistelun osalta seura on hankkeessa mukana.

Tähtimerkki on urheiluseurojen yhteinen laatutunnus, joka viestii seuran laadukasta ja vastuullisesta toiminnasta. Tähtimerkin saavuttaneet seurat täyttävät Tähtiseura-ohjelman laatutekijät. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kehittämä laatuohjelma, joka tukee suomalaista urheiluseuratoimintaa ja sen elinvoimaa.

Tähtimerkin omaavat seurat ovat seuratoiminnan edelläkävijöitä. Ne ovat toimintatavoiltaan moderneja, innovatiivisia ja vastuullisia toimijoita. Tähtiseuroissa yhteisöllisyys on toiminnan kulmakivi. Seuran jäseniä kuullaan ja kannustetaan tasavertaisesti ja toivotetaan uudet liikkujat tervetulleiksi mukaan toimintaan. Ennen Tähtimerkki-tunnusta seurat käyvät läpi Tähtiseura-laatuohjelman kehittämisen polun, jonka päätteeksi seura auditoidaan. Auditoinnin jälkeen seuralle myönnetään Tähtimerkki-laatutunnus.

Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseuroissa!   Saamme olla ylpeitä huippu-urheilun Tähtiseura -merkistä ja työstä, jota sen eteen on tehty!