AVI:n päätöksellä 2007 ja aiemmin syntyneiden pienryhmäharjoittelu jää tauolle

31.3.2021

Aluehallintovirasto on tänään antanut päätöksen, jonka johdosta joudumme laittamaan 2007 ja aiemmin syntyneiden pienryhmäharjoittelun tauolle. Vaikutuksista informoidaan tarkemmin ryhmäkohtaisesti.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista.

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905271