Tarkennettuja ohjeita

28.11.2020

Suomen Taitoluisteluliiton jäsenseurat ovat sopineet yhteisistä menettelytavoista liiton ohjeiden perusteella. Alueella, jossa jääharjoittelu on tauolla, ei voi varata vuoroja yksityisistä halleista tai siirtyä harjoittelemaan alueen ulkopuolelle. EsJt noudattaa yhteisiä pelisääntöjä. EsJt:n valmentajat eivät voi valmentaa yksityisjäillä eikä alueen ulkopuolella.

Suomen Taitoluisteluliiton syyskokouksen yhteydessä käytiin seurojen välillä läpi yhteiset pelisäännöt koronarajoitusten johdosta. Kukin seura ohjeistaa omia jäseniään siitä, että koronakauden rajoituksia noudatetaan, eikä porsaanreikiä yritetä etsiä ohjeistuksista. Yksityisjäitä ei varata yksityisistä halleista eikä siirrytä harjoittelemaan alueen ulkopuolelle. Tilanne on vaikea ja harmillinen, mutta itse kunkin on noudatettava ohjeita ja yhteisiä pelisääntöjä. 

EsJt:n hallitus