Henriikka Manninen EsJt:n toiminnanjohtajaksi

28.6.2018

Henriikka Manninen
Henriikka Manninen

Henriikka Manninen aloittaa EsJt:n toiminnanjohtajana 1.8.2018. Henriikalla on kaupallisen alan koulutus (BBA, Helsingin kauppakorkeakoulu) ja yli 10 vuoden työkokemus kaupallisen alan työtehtävistä - asiakaskokemuksen parantamisesta, markkinoinnista, viestinnästä, talousasioiden raportoinnista ja esimiestyöstä.

Henriikka on aikaisemmissa tehtävissä tottunut hoitamaan tehtäviä suunnittelusta toteutukseen asti ja toimenkuva on ollut laaja - johtoryhmätason työskentelystä assistentin tehtäviin ja kaikkea siltä väliltä. Henriikka siirtyy meille Nissan Nordic Europe Oy:n palveluksesta.

Taitoluistelu on tullut Henriikalle tutuksi sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun puolelta tyttärien harrastuksen ja oman aikuisluisteluharrastuksen myötä. Seuratyö on Henriikalle tuttua Nurmijärven Taitoluistelijoiden kautta.  

Toiminnanjohtajan tehtävä on seurassamme uusi ja sisältää mm. markkinoinnin ja viestinnän tehtäviä, luistelukoulujen, kehitys- ja harrastusryhmien toiminnan koordinointia yhteistyössä valmentajien kanssa,  tapahtumien ja vapaaehtoistyön koordinointia, yritysyhteistyön ja muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä ja taloushallintoa tukevia tehtäviä. Henriikka toimii jatkossa ohjaajien ja tuntivalmentajien sekä seurasihteerin esimiehenä. Hallituksen puheenjohtaja jatkaa edelleen päätoimisten valmentajien esimiehenä.

Olemme erittäin iloisia saadessamme Henriikan mukaan seuramme työhön! Seuran toiminta on kasvanut jo siihen mittaluokkaan, että toiminnan asianmukainen hoitaminen ja edelleen kehittäminen edellyttää toiminnanjohtajan tehtävien hoitamista päivätyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi EsJt:lle seuratukea toiminnanjohtajan palkkaamista varten.

Lisätietoja: 

Anna Kuusniemi-Laine

hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja@espoonjaataiturit.fi

p. 040-522 8761

 

Henriikka Manninen

p. 050-320 0771