Kutsu EsJt:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

15.5.2017


Hallitus kutsuu yhdistyksen jäseniä sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään 30.5.2017 klo 18 alkaen Espoon Jäätaiturit ry:n toimiston neuvotteluhuoneessa osoitteessa Tulkinkuja 3, 6. krs. 02560 Espoo.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan kevätkokoukselle kuuluvat asiat.  Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan kevätkokouksen asialistalla ovat:


1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat


3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, yleissuunnitelma tuleville vuosille ja talousarvio

6 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja

7 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallitukseen kolme (3) jäsentä erovuorossa olevien tilalle.

8 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

9 Vahvistetaan liittymis- jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus ja viimeinen maksupäivä

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Muina käsiteltävinä asioina hallitus esittää muutosta yhdistyksen sääntöihin ja tilikauteen. Seuraava tilikausi olisi 1.7.2017 - 30.4.2018 ja tämän jälkeen tilikausi olisi 1.5. - 30.4. Hallitus esittää kevätkokouksen hyväksyttäväksi myös päivitetyt maksusäännöt. Ehdotetut sääntömuutokset ovat nähtävillä seuran nettisivuilla viikkoa ennen kokousta.



 

Espoossa 15.5.2017

Hallitus