Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen

30.10.2016


Yhdistyksen syyskokous pidetään 31.10.2016 klo 18.30 Laaksolahden urheilupuiston jalkapallohallin neuvotteluhuoneessa.

KUTSU ESPOON JÄÄTAITURIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Hallitus kutsuu yhdistyksen jäseniä sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään 31.10.2016 klo 18.30 alkaen Laaksolahden urheilupuiston jalkapallohallin neuvotteluhuoneessa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaan syyskokoukselle kuuluvat asiat ja seuraava hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että syyskokous valtuuttaisi hallituksen siirtämään seuran kunkin tapahtuman tuotosta korkeintaan ¼ seuran tukirahastoon. Tukirahastosta voidaan myöntää tukea taloudellisissa vaikeuksissa olevien perheiden luistelumaksuihin. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Espoossa 14.10.2016

Hallitus
 

ESITYSLISTA (sääntöjen 11 §)

Syyskokouksen asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokous

 

Kutsu julkaistu 14.10.2016 seuran internetsivuilla ja seuran viralliseen ilmoitustauluun (Warrior Areena) kiinnitetyllä ilmoituksella.