Suomen Taitoluistelusäätiön tukien haku 2016

29.3.2016

Ohessa Suomen Taitoluistelusäätiön tiedote valmennustuen hausta keväällä 2016. Hakemukset pyydetään täyttämään ohjeiden mukaisesti 17.4.2016 mennessä.

 

SUOMEN TAITOLUISTELUSÄÄTIÖN TUKIEN HAKU KEVÄÄLLÄ 2016

Suomen Taitoluistelusäätiö  (jäljempänä "säätiö") on itsenäinen oikeushenkilö, jota hallinnoi säätiön hallitus. Sen hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti taitoluistelua ”myöntämällä harjoittelu- ja kilpailustipendejä lahjakkaille, kansainväliselle tasolle pyrkiville taitoluistelijoille, tukemalla taloudellisesti valmennustietouden kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä sekä harjoittelutilaisuuksien ja kilpailujen järjestämistä sekä tukemalla muulla vastaavalla tavalla Suomen taitoluistelun kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä.”

Säätiön tukien haku tapahtuu seuraavasti:

  • Luistelijakohtaiset hakemukset tehdään oheisen linkin kautta Suomen Taitoluisteluliitolle (jäljempänä ”liitto”) 17.4.2016 mennessä. 

  • liitto toimittaa hakemukset edelleen säätiön asiamiehelle 18.4.2016.

  • liitto käsittelee hakemukset ja tekee 15.5.2016 ehdotuksen tuen saajista säätiön hallitukselle.

  • säätiön hallitus käsittelee hakemukset vuosikokouksessaan toukokuussa. 

  • säätiön hallitus päättää itsenäisesti tukien saajat.  

  • Tukien saajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Lisäksi heidän nimensä julkaistaan Suomen Taitoluisteluliiton verkkosivuilla ja Taitoluistelulehdessä

Helsingissä 7.3.2016