Tukirahaston tukien haku.

11.3.2016


Kausi on taas pian vaihtumassa. Siltä varalta, että jonkun luistelijan jatkaminen ensi kaudelle olisi taloudellisista syistä riippuvaista seuran myöntämästä tuesta, tukirahastosta on nyt mahdollista hakea tukea ensi kauden kustannuksiin.

Hei!

EsJt:n tukirahasto tukee taloudellisissa vaikeuksissa olevia perheitä luistelumaksuissa. Luistelumaksuista voidaan myöntää osittaista vapautusta tukirahaston varojen ja kestävän toiminnan puitteissa. 

Hakuaika päättyy 29.3.2016. 

Tukea haetaan täyttämällä oheinen lomake ja lähettämällä se osoitteeseen: tukirahasto@espoonjaataiturit.fi. Tukiasioita käsitteleviä sitoo salassapitovelvollisuus ja tuen myöntämisestä päättää hallitus. 

Tukihakemuksista tehdään päätökset huhtikuussa.  

Ystävällisin terveisin

EsJt:n hallitus

Liitteet