Tukien hakeminen EsJt:n tukirahastosta

5.3.2017 klo 22:00


EsJt:n tukirahasto tukee taloudellisissa vaikeuksissa olevia perheitä luistelumaksuissa. Luistelumaksuista voidaan myöntää osittaista vapautusta tukirahaston varojen ja kestävän toiminnan puitteissa.

Kevätkauden tukien haku on avattu. Hakuaika päättyy 19.3.2017.

Tukea haetaan täyttämällä oheinen lomake ja lähettämällä se osoitteeseen: tukirahasto@espoonjaataiturit.fi. Tukiasioita käsitteleviä sitoo salassapitovelvollisuus ja tuen myöntämisestä päättää hallitus.

Tukihakemuksista tehdään päätökset viimeistään maaliskuun lopussa.

Ystävällisin terveisin

EsJt:n hallitus

Liitteet