Taitoluistelun Tuki ry tukee seuraamme

28.11.2010

Espoon Jäätaiturit on ensimmäinen Taitoluistelun Tuki ry:n lahjoitusohjelman kohdeseura. Ohjelmalla tuetaan taitoluisteluseuraa, joka panostaa luistelijoiden nousuun kansainvälisen tason huippuluistelijoiksi.

Taitoluistelun Tuki Ry:n hallitus on 7. päivänä lokakuuta 2010 kello 16.00
pitämässään kokouksessaan päättänyt aloittaa viiden vuoden
lahjoitusohjelman.

Ohjelman tarkoitus on edesauttaa luistelijoiden kansainväliselle tasolle
pääsyä tukemalla tämän mahdollistavien seurojen toimintaa.

Ohjelmalla tuetaan taitoluisteluseuraa, joka panostaa luistelijoiden nousuun
kansainvälisen tason huippuluistelijoiksi.

Ohjelman ensimmäisenä vuonna yhdistys lahjoittaa Espoon Jäätaiturit ry:lle
sen esimerkillisestä toiminnasta kansainvälisen tason luistelijoiden
kasvattajana tähän työhön 10 000 euroa.

Perusteluina lahjoituksen kohteelle on, että seura on mahdollistanut usean
vuoden ajan luistelijoidensa henkilökohtaisen valmentajan osallistumisen
kansainvälisiin kilpailuihin ja että luistelijat olivat menestyneet
kansainvälisesti erinomaisesti. Menestyksen myötä seura on innostanut
samalla uutta sukupolvea taitoluistelun pariin.

Helsingissä 27.11.2010

Taitoluistelun Tuki ry