Luistelukoululisenssi ja tapaturmat

Luistelukoululaisille, joiden henkilötunnus on ilmoitettu seuralle ilmoittautumisen yhteydessä, hankitaan Suomen Taitoluisteluliiton luistelukoululisenssi, joka on voimassa syksy- ja kevätkauden (2018-2019). Luistelukoululisenssi sisältää vakuutuksen. Vakuutus on voimassa 1-2 kertaa viikossa harjoittelevilla luistelukoululaisilla. Luistelukoululisenssi ei kata esim. kaksi kertaa viikossa luistelevia ja lisäksi luistelukoulun oheisharjoituksissa käyviä luistelijoita, koska harjoitusmäärä ylittyy. Näiden luistelijoiden tulee hankkia itse Suomen Taitoluisteluliiton harjoituslisenssi joko vakuutuksella tai ilman.

Luistelukoululisenssi on pakollinen ja siitä peritään liiton ilmoittama erillinen maksu. Seura ostaa luistelukoululisenssin, kun luistelukoululaisen lisenssimaksu ja jäsenmaksu on maksettu. Vakuutus ei siis ole voimassa ennen ko. maksuja ja vakuutusyhtiön käsittelyä. Lisenssi- ja jäsenmaksua ei palauteta. 

Tapaturman sattuessa asiakas maksaa ensin itse tutkimus- ja toimenpidekustannukset. Korvaus haetaan vakuutuksesta jälkikäteen. Korvausta varten tulee tehdä korvaushakemus Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolaan, jonka konttoreista saa Urheiluvahinkoilmoituslomakkeita. Lomakkeeseen merkitään vakuutuksen nro 06-21826. Korvauksia haettaessa taitoluistelukoulun edustaja vahvistaa korvaushakemukseen, että tapaturma on sattunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa olosuhteissa. Pohjolan edustaja ottaa yhteyttä Taitoluisteluliittoon ja varmistaa, että korvausta hakeva henkilö löytyy liiton Luistelukouluvakuutuslistalta.

Lisätietoja lisensseistä

Lisätietoja korvaushakemuksesta

Pohjolan hoitolaitoskumppanit